BARJAK, Maroš. Využití umělé inteligence na kapitálových trzích [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24748. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO