GULTOVÁ, Pavla. Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24762. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO