LONDA, Jaroslav. Návrh metod na hodnocení kapacit letištních subsystémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Veselý.
Uložit do Citace PRO