HRADEC, Miloš. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24766. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Ivan Koleček.
Uložit do Citace PRO