FUSEK, Michal. Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24796. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Michálek.

Uložit do Citace PRO