CVEŠPR, Pavel. Integrované řešení diagnostiky výrobního zařízení v energetice České republiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24798. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Hammer.

Uložit do Citace PRO