KOMÁREK, David. Systém řízení linky navažování hmot [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO