NOVOTNÝ, Tomáš. Využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24803. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.

Uložit do Citace PRO