HLINIČAN, Marek. Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24814. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO