STEIDL, Adam. Návrh malé vodní elektrárny [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24821. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.
Uložit do Citace PRO