KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha - objekt ve veřejném prostoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24835. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliéry a kabinety FaVU. Vedoucí práce Jiří Hynek Kocman.
Uložit do Citace PRO