HOZA, Adam. Způsob stanovení stereoregularity polypropylenu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Kratochvíla.
Uložit do Citace PRO