VRŠECKÝ, Michal. Studium mechanizmu koroze žáruvzdorných materiálů v soustavě SiO2-Al2O3 taveninami a struskami s vysokým obsahem alkálií a vanadu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.
Uložit do Citace PRO