MATLÁK, Jiří. Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24851. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Kouřil.
Uložit do Citace PRO