ŘÍČAN, Daniel. Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Kouřil.
Uložit do Citace PRO