KŘÍŽ, Jan. Návrh modelu Oracle BI jako nástroje pro podporu rozhodování. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Kříž. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24863. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO