TKAČIN, Michal. Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO