HLADÍK, Roman. Pasivní optická detekce pohybujících se cílů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24875. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Pavel Fiala.
Uložit do Citace PRO