NOVÁK, Patrik. Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO