TOMÁŠ, David. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO