BENČIK, Ondřej. Iontoměničové membrány na bázi polyvinylalkoholu pro palivové články s polymerním elektrolytem [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24879. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.
Uložit do Citace PRO