KRKOŠKOVÁ, Kateřina. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24902. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.

Uložit do Citace PRO