SLÁDKOVÁ, Jitka. Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v klastru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24909. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO