WALLO, Markéta. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24915. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.
Uložit do Citace PRO