PLUNDRÁK, David. Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24929. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Rudolf Foret.

Uložit do Citace PRO