RAVČUKOVÁ, Markéta. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO