KREJZA, Zdeněk. ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24940. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Alena Tichá.

Uložit do Citace PRO