HARABIŠ, Vratislav. Registrace obrazů - aplikace v oftalmologii a ultrasonografii [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24950. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO