MACUROVÁ, Lenka. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24952. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Ivan Wahla.
Uložit do Citace PRO