PASTERNÝ, Radek. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Nicol Galeová.
Uložit do Citace PRO