HAVLÍN, Ondřej. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24967. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO