ČERVENKOVÁ, Jana. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO