NĚMČÍKOVÁ, Eva. Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24999. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO