STEJSKAL, Lukáš. Návrh zavedení informačního systému K2 [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO