KROPÁČEK, Petr. Podnikatelský záměr na rozšíření podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Fabian Khateb.
Uložit do Citace PRO