DOLEŽAL, Zbyněk. Optimalisace výrobně-montážní linky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2501. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jindřich Klapka.
Uložit do Citace PRO