VALA, Radek. Testování vlastností pájek v ochranné atmosféře [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO