ČALOUN, Petr. Zařízení pro záznam dat na paměťovou kartu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25024. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marián Pristach.
Uložit do Citace PRO