POKORÁKOVÁ, Sandra. Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě AAA AUTO, a.s [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO