MACHALOVÁ, Šárka. Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO