NOVÁK, Roman. Návrh na změnu procesů v malé společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25039. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO