ŠUMBERA, Adam. Zavedení managementu bezpečnosti informací v podniku dle ISO 27001 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO