KANDRÁČOVÁ, Marie. Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybraného zdravotnického zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.

Uložit do Citace PRO