BENEŠ, Radek. Segmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-media [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25063. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.
Uložit do Citace PRO