HORKÝ, Stanislav. Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.

Uložit do Citace PRO