DMYTRYSZYN, Marek. Možnosti využití ekonomického informačního systému ve společnosti R.S. Aquatech CZ, s. r. o [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25099. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jakubcová.
Uložit do Citace PRO