TRNOVÁ, Kateřina. Rozměření signálů EKG [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25115. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kozumplík.

Uložit do Citace PRO