KANTOR, Pavel. Pulzní nabíjení olověného akumulátoru využívající záporných proudových pulzů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Křivík.
Uložit do Citace PRO