ZAVADILOVÁ, Hana. Návrh marketingového mixu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO