YOUNES, Dina. Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25128. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO